Cjenik

Naziv tečaja Kome je tečaj namijenjen? Cijena (kn)
Početnički tečaj
Početnički tečaj - 6 sati Za početnike koji žele naučiti glisirati na dasci 2000
Produžetak tečaja - 2 sata Poboljšajte vještinu nakon početničkog tečaja 500
Probni tečaj
Probni tečaj - 3 sata Za početnike koji samo žele naučiti upravljati velikim zmajem 900
Nadogradnja vještine
3 sata Za one koji imaju prethodnog iskustva i žele poboljšati vještinu 1100
1 sat 400

Kontaktirajte nas za više informacija i dogovore.